Živé vysielanie

Archív záznamov zasadnutí obecného zastupiteľstva

1. zasadanie

2. zasadanie

3. zasadanie

4. zasadanie

5. zasadanie

6. zasadanie

7. zasadanie

8. zasadanie

9. zasadanie

Obdobie 2014-2018

1. zasadanie

2. zasadanie

3. zasadanie

4. zasadanie

5. zasadanie

6. zasadanie

7. zasadanie

8. zasadanie

9. zasadanie

10. zasadanie

11. zasadanie

12. zasadanie

13. zasadanie

14. zasadanie

15. zasadanie

16. zasadanie

17. zasadanie

18. zasadanie

19. zasadanie

20. zasadanie

21. zasadanie

22. zasadanie

23. zasadanie

24. zasadanie

25. zasadanie

26. zasadanie

27. zasadanie

28. zasadanie

29. zasadanie

30. zasadanie

31. zasadanie

32. zasadanie

33. zasadanie

34. zasadanie

35. zasadanie

36. zasadanie

37. zasadanie

Obdobie 2010-2014

2. zasadanie

3. zasadanie

4. zasadanie

5. zasadanie

6. zasadanie

7. zasadanie

8. zasadanie

9. zasadanie

10. zasadanie

11. zasadanie

12. zasadanie

13. zasadanie

14. zasadanie

15. zasadanie

16. zasadanie

17. zasadanie

18. zasadanie

19. zasadanie

20. zasadanie

21. zasadanie

22. zasadanie

23. zasadanie

24. zasadanie

25. zasadanie

26. zasadanie

27. zasadanie

28. zasadanie

29. zasadanie

30. zasadanie

31. zasadanie

32. zasadanie

33. zasadanie

34. zasadanie

35. zasadanie

36. zasadanie

37. zasadanie

38. zasadanie

39. zasadanie

40. zasadanie

41. zasadanie

Technicky zabezpečuje RUPKKI, s.r.o.