9. zasadanie obecného zastupiteľstva

Technicky zabezpečuje RUPKKI, s.r.o.